Search For A Graduate

 

Reading Armenian


For Mac Users Try

The

Instructions At

http://www.freenet.am/armnls

Number Of Visitors

 

 

 

Հաւաք  

 

   Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան վարչութիւնը կազմակերպած է  հաւաք՝ միութեան յանձնախումբերուն,նաեւ անոնց որոնք կը  փափաքին մաս կազմել  միութեան աշխատանքներուն:


  Հաւաքը տեղի պիտի ունենայ  Ուրբաթ 3 Փետրուար 2012 ժամը 7:00-ին ճեմարանի Զարեհեան սրահէն ներս:

 

25/1/2012

 

 

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան Ընկերային «Բ» յանձախումբը կազմակերպած է  Հ.Հ.Հ.Միութեան հետ,  տեղի պիտի ունենայ 13 Մայիս 2011-ին ժամը 8:00-ին Աստուածածնայ եկեղեցոյ ներքնասրահը:Մասնակցութեան սակն է 100 ս.ո:Հրաւիրուած էք բոլորդ:

 

13-5-2011

 

karaoke night  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան Ընկերային Ա յանձնախումբը կազմակերպած է Karaoke Night 24 Մարտ 2011-ին Shiraton Piccadelly.ի մէջ ժամը 8:00-էն սկսեալ:Տոմսերը ստանալու համար զանգահարել հետեւեալ հեռախօսահամարին 0944653551

 

24-3-2011

 

Գիրքերու Ցուցահանդէսի Վաճառք  

 

Հովանաւորութեամբ՝ Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ գերշ. Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեանի եւ կազմակերպութեամբ Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջ. Միութեան Մշակութային յանձնխումբին, Երկուշաբթի 14 Փետրուար 2011-ին առաւօտեան ժամը 11:00-ին տեղի պիտի ունենայ գիրքերու եւ խտասալիկներու ցուցահանդէս-վաճառքի բացումը, Շրջ. Միութեան սրահէն ներս:Ցուցահանդէսի տեւողութիւնն է 14-էն 24 Փետրուար 2011: Այցելութեան ժամեր Առաւօտեան ժամը 9:30էն 2:00Երեկոյեան ժամը 5:00-էն 8:30

 

14-25 Փետրու

 

սերունդներու հաւաք  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան Քարոզչական յանձնախումբը կազմակերպած է յատուկ 1983-1984-1985-1986 սերունդներու հաւաք մը որ տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ 29 Յունուար 2010-ին երեկոյեան ժամը 10-էն սկսեալ New Sbidag ճաշարանէն ներս:Տոմսերը ապահովելու համար դիմել շրջանաւարտից միութեան գրասենեակ կամ զանգել հետեւեալ հեռախօսահամարին 4643353-118:

 

29-Յունու‰

 

Պարահանդէս  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան Ընկերային «Ա» յանձնախումբը կազմակերպած է խթման գիշերուայ պարահանդէս Ճաշարանէն ներս, որ տեղի պիտի ունենայ 5 Յունուար 2011-ին, մանակցութեամբ Նոր Նստղ Յակոբ Մկրտիչեանի:Տոմսերը ապահովելու համար դիմել 0944556858-0944653551-4643353/118

 

5-1-2011

 

սերունդներու հաւաք  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Քարոզչական յանձնախումբը կազմակերպած է 83-84-85-86 սերունդներու հաւաք որ տեղի պիտի ունենայ 27 նոյեմբեր 2010-ին new sbidag ճաշարանէն ներս:

 

27 ՆոյեմբŠ

 

պտոյտ դէպի թատմօր  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Ընկերային «Բ» յանձնախումբը կազմակերպած է պտոյտ մը դէպի Թատմօր 6 Նոյեմբեր 2010-ին:

 

6 Նոյեմբե

 

karaoke night  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի ընկերային «Ա» յանձնախումբը կազմակերպած է karaoke night 21-10-2010-ին White-ի մէջ ժամը 9:00-էն սկսեալ:

 

21-10-2010

 

open day  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Աշակերտական յանձնախումբը պիտի կազմակերպէ open day 7-րդ եւ 8-րդ կարգերու 16-10-2010-ին Տիգրանեանի եւ Ճեմարանի շրջափակէն ներս:

 

16-10-2010

 

Նոր Աստղեր  

 


Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան Նոր Աստղեր Համոյթի ելոյթները տեղի պիտի ունենան 9 եւ 10 Հոկտեմբեր 2010-ին երեկոյեան ժամը 8:30-ին «Գ.Եսայեան» սրահէն ներս:Տոմսերը ապահովելու համար դիմել Շրջանաւարտից Միութեան գրասենեակ:

 

 

25 Ամեայ սերունդի խրախճանք  

 


Աւանդական քերմէսի խրախճանքը 25 ամեայ սերունդին նուիրուած տեղի պիտի ունենայ 26 Օգոստոս 2010-ին Ճեմարանի շրջաբակէն ներս:

 

26 ՕգոստոŒ

 

Տարեկան բանակում  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան տարեկան բանակումը տեղի պիտի ունենայ 6-7-8 Սեպտեմբեր 2010-ին Քէսապի Պաղճաղաս վանքէն ներս:

 

4-8-2010

 

Աւանդական Քերմէս  

 

Ա.Ք.Ե.Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան աւանդական քերմէսը տեղի պիտի ունենայ 20.21.22 եւ 26.27.28.29 Օգոստոս 2010-ին Ճեմարանի շրջաբակէն ներս:

 

4-8-2010

 

ڳݳٵ . ѳ  

 

ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù ÿ Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñáõ  À. ѳõ³ù ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û 5/2/2010-ÇÝ

 

 

ݹݻ ѳ  

 

Ï'áõ½»Ýù ï»Õ»Ï³óÝ»É Ã¿ Þñç. ÙÇáõû³Ý ù³ñá½ã³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÁ  1979-¿Ý 1983 ë»ñáõݹݻñáõ ѳõ³ù  ÙÁ åÇïÇ Ï'³½Ù³Ï»ñå¿  23/1/2010 -ÇÝ

 

23/1/2010

 

³ϳ ܻϳ۳  

 

 

19,20/12/2009

 

Computer Courses  

 


ç. ³½³»³ ³³³· ¹³ë³ù»£


 

 

ÀÝÃñóñÑ  

 


°½»ù ï»»³» ÿ ç. »³ ë³ ï û·ï³· ë »³ë³£


»³³ë³ µ³ ³ٿ û ³ 5£00 8£00£


 

 

Designed And Programmed By Hovsep Der Manuelian 2007 [email protected]